Политика за защита на личните данни
 • Тази Политика за защита на личните данни се отнася за всички ползватели на интернет страницата на Галерия 33 с адрес www.gallery33.art и за всички клиенти на галерията.
 • Данни за дружеството: Галерия 33 (Галерията) оперира чрез интернет сайта www.gallery33.art (Сайта) от името на юридическото лице, регистрирано в Търговския регистър “АРТЕ БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 207563687, със седалище и адрес на управление: град Варна, улица “Габрово” № 2А, ет. 2, МОЛ Николай Нинов и Стоян Стоянов, тел. +359 88 606 8164, имейл: contact@gallery33.art.
 • Съгласно разпоредбите на GDPR, Галерията има ангажимент да запази поверителността на личните данни, които събира и получава, чрез взаимодействие на потребител със Сайта. Всяко посещение на Сайта се счита за взаимодействие, независимо дали от него произтича реализирането на търговска сделка, изпращане на имейл с лични данни или не.
 • Тази Политика за защита на личните данни ви предоставя информация за вида данни, които събираме, за целите, за които ги използваме, за начина, по който се обработват, за това с кого могат да бъдат споделяни. Когато посещавате уеб сайта www.gallery33.art, Вие приемате съдържанието на тази Политика за защита на личните данни, заедно с условията за ползване, правилата за бисквитки и всички други документи, споменати в нея.
 • На Сайта ние може да събираме данни за Вашите онлайн дейности, за да Ви предоставяме реклами на продукти, базирани на Вашите интереси. За целта може да получаваме данни от уеб сайтове на трети лица, на които се предоставят нашите реклами. Чрез тези рекламни мрежи можем да насочваме нашите съобщения към потребителите на база на демографски данни, интереси и контекст. С помощта на рекламните мрежи може да следим Вашите онлайн дейности, като събираме данни чрез автоматични средства, включително чрез използване на бисквитки, регистрационни файлове, пиксели и др.
 • Възможно е да събираме и данни за Вашето сърфиране като: данни за съдържанието, което преглеждате и с което взаимодействате. Например, софтуер на браузъра, преглежданите страници, върху какви елементи сте щракнали, регистрационни файлове, като например вашия IP адрес, информация за браузъра, информация за заявки на HTTP клиент и време и местоположение на дейностите ви, домейн, настройки на устройството и приложенията, грешки и хардуерна активност.
 • Възможно е да събираме и информация за това, къде се намира физически устройството ви. Например, когато използвате услуга или приложение за географско маркиране или сте дали съгласие за това, местоположението ви да бъде споделяно. Възможно е да събираме и интереси и предпочитания, които сте посочили по време на настройката на поддържащия интернет продукт или услуга.
 • При активно взаимодействие на потребителя със Сайта от типа на изпращане на имейл със запитване за продукт или абониране за нашия бюлетин, се предоставят лични данни, необходими за обслужването на същото. Информацията, която събираме с цел обработка на вашите запитвания, регистрации, заявки и искания, може да включва вашето име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер. Личната информация, която потребителите предоставят във формата за запитване на Сайта или при регистриране за нашия бюлетин, няма да бъде предоставяна на трети страни, освен упоменатите такива от закона, нито ще бъде използвана с маркетингови цели. Всяка информация, която предоставяте във формата за запитване на сайта или при абонирането за бюлетин, се пази в отделна база данни за запитвания и не се използва за други цели. Личните данни на потребителите ще бъдат предоставени само на служители на фирмата, или на трети страни, единствено свързани пряко с обслужването на поръчка, направена към www.gallery33.art, например куриерски фирми или счетоводна фирма. Можете да ни пишете по всяко време, за да получите копие от вашата информация или да я коригирате. При изявено желание от Ваша страна, Вашите лични данни могат да бъдат изтрити и заличени от нашата база данни, с изключение на информацията, която сме задължени да пазим по закон, като данни, включвани в счетоводна и фактурна информация. За целта е достатъчно само да ни уведомите чрез имейл.
 • Периодът на използване на предоставените от Вас лични данни няма да бъде по-дълъг, от този, който счетем за необходим, но може да бъде неограничен.
 • За да се постигне съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), ние сме задължени да информираме всички посетители и клиенти на нашия онлайн магазин (наричани по-нататък Клиенти), че събираме лични данни на клиенти.
 • Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор и др.
 • Бихме искали да информираме всички клиенти за принципите, свързани с обработката на лични данни. Личните данни на клиентите ще бъдат:
  • обработвани законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
  • събирани и обработвани за конкретни, изрични и легитимни цели на Дружеството и няма да се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели;
  • адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;
  • точни и, когато е необходимо, актуализирани; ще се предприемат всички разумни стъпки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни, като се имат предвид целите, за които се обработват, се изтриват или коригират незабавно;
  • съхранявани във форма, която позволява идентифицирането на субектите на данни за не повече от 11 години и ако е необходимо за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да бъдат съхранявани за по-дълги периоди, доколкото личните данни ще бъдат обработвани единствено с цел архивиране в интерес на компанията;
  • обработвани по начин, който осигурява подходящата им сигурност, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, като се използват подходящи технически и организационни мерки.
За нас

“Галерия 33“ е най-новата галерия в сърцето на Варна. Тя отваря врати на 3 март 2024 г. Основателите на галерията, след години опит, решават да създадат свое пространство за модерно и съвременно изкуство. Галерията се намира в централата стара част на Варна на ул. “Габрово” 2А, в прекрасна сграда от началото на миналия век.

Контакти

+359 89 9878 333

contact@gallery33.art

Социални мрежи

Copyright © Gallery33 2024.