Общи условия за ползване на сайта и арт-депото на Галерия 33
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ
  • По смисъла на настоящите Общи условия “АРТЕ БЪЛГАРИЯ” ООД, оперираща под търговската марка „Gallery 33“ е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 207563687, със седалище и адрес на управление: град Варна, улица “Габрово” № 2А, ет. 2, МОЛ Николай Нинов и Стоян Стоянов. Галерия33, наричана по-нататък в текста “Галерията” предлага и продава произведения на изкуството посредством своя интернет-сайт – www.gallery33.art.
  • В сайта Галерията представя само оригинални произведения на изкуството. Галерията гарантира за техния произход, автентичност и авторство, като за всяко закупено произведение издава сертификат.
  • Всяка творба е описана в сайта със следните реквизити (включително, но не само): име на автора, име на творбата, размери, техника, материал, наличие на подпис, наличие на дата, наличие на рамка.
  • Ползвателят на сайта приема, че всяка творба е показана такава, каквато е. Галерията не носи отговорност за разлика в цветовете и във визуализацията на творбата, произтичащи от различна калибровка на мониторите и други технически или каквито и да е причини.
  • При желание от страна на ползвателя на сайта и при целесъобразност Галерията може да изпрати допълнителни снимки на творбата на и-мейл, предоставен от него.
 • НАЧИНИ ЗА ЗАПИТВАНЕ И ЗА ПОРЪЧКА
  • ЧРЕЗ ФОРМАТА ЗА ЗАПИТВАНЕ НА САЙТА: Направете своя избор от секция Творби/ Арт Депо на сайта на Галерията. Изпратете запитване за цената от формата за запитвания към съответната творба. Ние ще Ви отговорим с подробности на посочения във Вашето съобщение и-мейл.
  • ПО ТЕЛЕФОНА: Галерията приветства директния контакт. Можете да ни се обадите на посочените в сайта телефони в работно време и ще получите пълна информация за интересуващото Ви произведение.
  • ПО И-МЕЙЛ: Изпратете запитване за дадено произведение на и-мейл адреса на Галерията (contact@gallery33.art) и ще Ви върнем информация също по и-мейл.
  • НА МЯСТО: Тук освен творбата, която Ви интересува, ще можете да разгледате богатата колекция от произведения от депото на галерията, които са изложени в постоянната ни експозиция.
  • Можете да поръчате творба от www.gallery33.art по всяко време на денонощието, включително в събота и неделя и официални празници. Всяка творба, репродуцирана в секция Творби (Арт Депо) на сайта е налична и свободна за продажба, освен ако при отварянето на страницата на дадена творба в нейните реквизити изрично не е упоменато, че тя е запазена, чрез текста „РЕЗЕРВИРАНА”. В този случай тази творба не може да бъде поръчана, докато не бъде освободена от резервация. Произведения, които не са налични можете да разгледате в секция Архив.
  • Всяка поръчка на творба се обработва и изпраща в рамките на 2-3 работни дни, освен ако друг срок не е уточнен. Галерията има право да удължи срока за изпращане, ако творбата в момента участва в изложба, като предварително уведоми Клиента за това.
  • За финализиране на своята поръчка Клиентът е длъжен да я потвърди чрез изпращане на имейл до contact@gallery33.art, който съдържа цялата необходима информация за изпълнение на поръчката: автор и име на избраната творба, адрес за изпращане на творбата, както и име и телефон на получателя, име за сертификата за автентичност на творбата, който галерията издава, данни за издаване на фактура. Клиентът ще бъде уведомен чрез имейл за получаването, потвърждаването и изпращането на своята поръчка. Галерията си запазва правото при преценка да осъществи телефонен контакт с клиента за уточняване на детайли по неговата поръчка.
 • ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

  При поръчка на произведение на изкуството, клиентът получава на посочен от него и-мейл адрес проформа-фактура с включени всички дължими суми по сделката – цена на произведението, транспортни разходи (при доставка в чужбина), други договорени услуги като рамкиране, издаване на сертификат за износ, застраховка на произведението и др. Сумата по проформа-фактурата може да бъде платена по някой от следните начини:

  • В брой на място в галерията.
  • В брой чрез услугата „Наложен платеж“. При доставката на адрес сумата по проформа-фактурата се заплаща на куриера. В този случай клиентът дължи на куриерската фирма допълнителна такса за услугата „Наложен платеж“, която е в размер на 1.2% върху инкасираната сума.
  • Безналично: чрез банков превод по сметката на галерията.
  • Безналично: чрез плащане с дебитна или кредитна карта на място в галерията.
  • Безналично: чрез превод в сметка на галерията в PayPal.
  • Покупки на изплащане: възможно е да закупите произведение на изкуството на изплащане, без оскъпяване, за период не по-дълъг от 3 месеца. Този период се определя в зависимост от стойността на произведението. При покупка на изплащане закупеното произведение се получава след заплащане на последната вноска.
  • Галерията има правото да упоменава или да не упоменава цената на всяко произведение на изкуството в неговата страница в сайта www.gallery33.art. Галерията си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цената на всяка от предлаганите в сайта творби, като такива промени няма да засягат вече извършени и потвърдени от Галерията чрез имейл и проформа поръчки.
 • УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА ПРАТКАТА
  • След постъпването на заявка за откупка на дадена творба, представител на Галерията се свързва с Клиента за уточняване на всички подробности по неговата поръчка и на посочен от него и-мейл получава проформа-фактура с всички дължими суми по сделката.
  • След извършването на плащането и получването му по сметките на Галерията творбата се опакова по надежден начин и се издължава по предварително договорен начин.
  • Поръчаното и платено произведение на изкуството може да се получи на място в галерията.
  • ЗА ДОСТАВКИ В БЪЛГАРИЯ: пратката се доставя на адрес от куриерска фирма. Пратката задължително се застрахова. Разходите за доставка и застраховка са за сметка на клиента и не са включени в цената на произведението и в проформа-фактурата. Заплащат се на куриера при получаване на стоката.
  • ЗА ДОСТАВКИ В ЧУЖБИНА: Галерията използва услугите на Интерлогистика, Спиди, UPS и други. Срокът за доставка е в зависимост от условията на куриера-доставчик и може да варира от 3 до 7 работни дни. Куриерските пратки за чужбина задължително се застраховат на пълната им фактурна стойност, като застраховката е за сметка на клиента.
  • Поръчаната творба се доставя на посочен от клиента адрес или до офис на куриерска компания. Клиентът заявява адрес за доставка задължително писмено по и-мейл. Галерията не носи отговорност за сгрешен, непълен или неточен адрес на доставка. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на творбата.
  • Поръчаната от клиента творба се изпраща от Галерията на посочения от него адрес най-късно до 48 часа след получаване на плащането, освен ако друг срок не е уговорен предварително. За доставки в рамките на България пратката се доставя за 1 работен ден за големите градове и до 3 работни дни за по-малките населени места.
  • Придружаващите пратката документи са фактура, сертификат за автентичност, сертификат за износ – за пратки за чужбина.
  • При получаване на пратката със закупената творба клиентът е длъжен да я прегледа в момента на доставката ѝ и да уведоми куриера незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Клиентът не е изпълнил това изискване, се приема, че доставката е приета без възражения.
  • Отказ за получаване на поръчана и доставена стока. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка творба, когато:
   • Доставената творба явно не съответства на поръчаната – в този случай рекламации се приемат до 24 часа от получаването на творбата по телефона или на и-мейла на Галерията.
   • При транспортирането творбата е била повредена - в този случай рекламации се приемат на място, при получаване на пратката от куриера.
  • И в двата случая по т.10. клиентът е длъжен да откаже в момента на получаването пратката и да я върне в оригиналната й опаковка и във вида, в който е била получена, без да бъде ползвана. В хипотезата на т.10. куриерската услуга по връщането е за сметка на Галерията.
  • Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, съгласно чл. 55 от ЗЗП, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена през сайта на Галерията творба, като я върне в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от покупката в срока по предходното изречение, той следва да изпрати на имейла на галерията изявление за отказ и да върне творбата с ненарушена цялост, без каквито и да било външни дефекти, надеждно опакована в оригиналната опаковка, като в този случай разходите за доставка са за сметка на Клиента.
  • Галерията възстановява на Клиента в пълен размер заплатената от него стойност на закупената творба не по-късно 10 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ и творбата е върната на Галерията.
 • ДРУГИ
  • Всички текстове и снимки в сайта на Галерията www.gallery33.art са авторски материали и са нейна собственост. Потребителите на интернет-страницата www.gallery33.art нямат право да разпространяват, копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на страницата без изричното писмено разрешение на Галерия 33.
  • Галерията има право да променя цени, наличност на творби, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на сайта, без предварително известяване. Галерията има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители. Галерията има право да закрие и/или изтрие информацията на/за дадена творба или категория на сайта, по своя преценка и без право на предизвестие. Галерията не носи отговорност за щети, възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система, поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.
  • При маркиране на полето “Съгласен съм с “Общите условия””, Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознат с и приемате настоящите общи условия за ползване.
  • За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
За нас

“Галерия 33“ е най-новата галерия в сърцето на Варна. Тя отваря врати на 3 март 2024 г. Основателите на галерията, след години опит, решават да създадат свое пространство за модерно и съвременно изкуство. Галерията се намира в централата стара част на Варна на ул. “Габрово” 2А, в прекрасна сграда от началото на миналия век.

Контакти

+359 89 9878 333

contact@gallery33.art

Социални мрежи

Copyright © Gallery33 2024.